Estimering af luftbårne smitte

Luftbårne og aktive smitte bliver reaktive i afhængighed af miljøet. UV bestråling, luftfugtighed og -temperatur har stor indflydelse på luftbårne smitte. Homeland security har udviklet et værktøj til estimering. Her estimeres hvor lang tid aerosoler forbliver i luften og i hvilket omfang.
Solopgang
Her er et link til et gratis værktøj til estimering aktive SARS-CoV-2 Virus der er i luften. Estimeringen beregnes i afhængighed af UV, Fugtighed og temperatur, efter at udåndingsluften fra en inficeret persons aresoler er spredt til rumluften
https://www.dhs.gov/science-and-technology/sars-airborne-calculator

Baggrund for estimeringsværktøjet

Værktøjet er udarbejdet ved hjælp af dybere undersøgelser af luftbårne COVID-19 virus. Her er et link til denne undersøgelse https://academic.oup.com/jid/article/222/4/564/5856149

Hvad kan undersøgelsen bruges til?

Med dette værktøj kan man forbedre indemiljøet, således luftbårne smitterisiko kan minimeres. Det er muligt at estimere, i hvor lang tid der kan gå fra at en inficeret person forlader et lokale, til at benytte det. Eksempelvis vil der ved indemiljø med 22,2 C og 50%RH være et UV indeks på 0, ske en halvering af SARS-CoV-2 efter 37,82 min. og 99% efter 4 timer og 19 minutter.

Indemiljø betragtning

Hvis alene luftfugtigheden falder til 25% RH vil halveringstiden stige til 4 timer og 17 min. Det er ligeså lang tid som 99% vil være forfaldet med en luftfugtighed på 50%RH.

Derfor spredes smitten hurtigere i kolde perioder. For når luften varmes op falder den relative fugtighed på naturlig vis. Jo mere luften udskiftes i kolde perioder, jo lavere vil den relative fugtighed blive.

Med den teoretiske viden, vil det være en fordel at nedsætte luftskiftet til lavest mulig i kolde og absolut tørre perioder. Samtidig kan der anbefales at tilføre fugtighed kontrolleret.

Anbefalet indemiljø

Anbefalingen vil være at holde den relative fugtighed på 50% og en god luftkvalitet på maksimalt 1.000 ppm CO2.

Vent2U arbejder på at opnå høj luftkvalitet alene i respirationszonen. Det betyder at der kan ventileres med mindre luftskifte og alligevel opnå høj luftkvalitet der hvor man trækker vejret. Det betyder også at der affugtes mindre i kolde perioder. Det betyder at der skal tilføres lidt fugt for at opretholde den høje fugtighed.

Energiøkonomisk gevinst med godt helbredssyn

Vent2U systemløsninger har et lavt luftskifte. Et luftskifte der tager højde for lavere luftbårne smitte på et energiøkonomisk godt grundlag. Vent2U har fokuseret på det unikke i luften. Det mest unikke i luften er ilten og CO2, der begge er nødvendige i hele klodens naturlige omsætning af energi.

Hvad er indemiljø?

Indemiljø er en kompleks størrelse, alt der er i omgivelserne påvirker indemiljøet. Det hele påvirker luftkvaliteten og den er livsvigtig for naturen, os.

Hvad er indemiljø for en størrelse?

Specialister designer og vedligeholder indeklima og miljøet bedst.

Ventilation er den første del af dine lungers luftkvalitet, og yderst vigtig for dit helbred og velbehag. Specialister vedligeholder indeklima og miljøet bedst. Derfor er det også vigtigt at der skal fagfolk til at holde dit ventilation i topform. Indemiljøet er kompleks og mange forskellige meninger kommer af den store indflydelse det har på både krop og sjæl.

Ibrugtagning af byggeri

Efter byggeriet er blevet afleveret og ibrugtaget overlades indemiljøet til bygherren og brugerne til sig selv. I bedste fald er der en pedel eller vicevært der kan ændre på temperaturen og justere lidt på luftmængden lokalt og centralt.

“Indemiljøet bør tilpasses menneskets behov for frisk luft og mindre disponeret overfor forureninger. Det er Vent2U´s fokus i samspil med bæredygtighed”

Alle ændringer får konsekvenser for samtlige brugere, med mindre der er tale om individuel styring og kontrol. Det sidste er det dyreste at installere, men paradoksalt nok det bedste og billigste i hele levetiden. Men det er bygherren der betaler for anlægsomkostningerne og brugeren eller lejeren der betaler for driften.

Indeklima

Indeklimaet har mange klager fordi der er stor forskel på hvad der lige er passende for den enkelte lige nu og her, samt hen over årstidernes skiften mellem kolde og varme perioder. Specielt i forbindelse med årstidernes skiften sker der en ændring i indeklimaet.

Vendes miljøet opstår nye utænkte situationer


Lad specialister om miljøet

Specialister vedligeholder indeklimaet og miljøet bedst, basta. Det giver langt større tilfredshed og skåner miljøet for unødige forureninger og klager over indeklimaet. Desværre bliver der sjældent tænkt specialisering ind i byggeriet. Det på baggrund af at det er usynlige parametre, der dog har meget stor betydning for brugernes helbred og faglig kunnen.

Teknisk ansvarlighed

Et eksempel på fejlagtig justering af indeklimaet der ses ofte er følgende:

I efteråret klages der over træk. Den ansvarlig justerer op for temperaturen på ventilationsluften. Det hjælper lige i den situation på det tidspunkt. Den ansvarlige skriver sig det bag øret.

Det går godt i en periode, men så kommer der lignende klager. Der justeres igen en grad op for temperaturen på ventilationen. Det gik godt sidste gang. Efterhånden som klagerne kommer, overtager ventilationen behovet for opvarmning i overgangsfaserne fra sommer til vinter og igen fra vinter til sommer.

Som tiden går, bliver der flere og flere klager over dårligt indeklima. Der opleves store problemer med træk. Nu er indblæsningstemperaturen oppe over rumtemperaturen. Det er på tide at få en specialist ind og justere hele bygningens installationer. Der er ubalance i det tekniske indeklima og der bruges mange kræfter og energi på at lukke klagerne ned.

“Efter byggeriet er blevet afleveret og ibrugtaget overlades indemiljøet til bygherren og brugerne til sig selv. I bedste fald er der en pedel eller vicevært der kan ændre på temperaturen og justere lidt på luftmængden lokalt og centralt”

Citat Lillian Katrine Kofod, CEO Vent2U

Klager over ventilation

Ventilationssystemet bliver en udskældt faktor og til sidst slukkes det. Den første del af dine lunger bliver deaktiveret. Luften bliver tung og meget forbrugt.

Oftes vil en høj indblæsningstemperatur på ventilationssystemet overtage opvarmningsbehovet. Specielt i lavenergihuse. Det fordi der ikke er behov for at tilføre ret meget varme fordi der ikke er noget varmetab. Men der er forskellige bygningsdele og varmeledningsevner i disse. På den måde vil der være områder hvor der er behov for opvarmning, på trods af at der er overskud af varme i hele bygningen. Med en central styring af opvarmningen og fordeling af ventilationen, vil der opstå problemer med indeklimaet. Det er der slet ingen tvivl om.

Energiøkonomiske bygninger

Selv i de mest prisværdige energihuse opstår disse problemer. Ofte opstår de lige fra dag 1. Indreguleringen af de tekniske installationer er gjort for de enkelte fagområder og overlap på indeklimaet har ikke fået den nødvendige attention. Her er det bygherren har opmærksomhed på anlægsomkostningerne og i bedste fald en rådgiver til at sørge for at alle krav og regler er overholdt. Styresystemet til indeklimaet er installeret og der er attention på nedbringelse af energiforbruget. Desværre sker det ofte, at energiforbruget slet ikke stemmer overens med de beregninger der blev lavet i forbindelse med projektering af byggeriet. Nej, der blev ikke taget hensyn til de menneskelige faktorer, hvor hver enkelt person er unik i forbindelse med behov for varme og kulde samt frisk luft, lys og udsyn.

Unikke mennesker kræver unikke løsninger

Hvert menneske er unikt. Behovet for sit eget indemiljø er mere udtalt i lavenergihuse. Her har der været fokus på energioptimering frem for de menneskelige behov.

Mennesket i fokus med de mest basale behov for naturlige midler. Frisk luft uden omsvøg
Vent2U fokuserer på at den største energikilde kommer sikkert frem til dig. Frisk luft direkte frem med mindst mulig opblanding af den forbrugte rumluft. Luft der er behandlet nænsomt og mindst mulig forurenet af omgivelserne, inden den år at komme ned i lungerne. Det er med mennesket som fokus.

Vent2U Solutions

Det er her Vent2U solutions kommer ind. Vent2U fokuserer på at mindske risikoen for at få indemiljøets omgivelser forureninger ned i lungerne.

“Indemiljøet bør tilpasses menneskets behov for frisk luft og mindre disponeret overfor forureninger. Det er Vent2U´s fokus i samspil med bæredygtighed”

Kognitiv velvære med frisk luft
Hjerneaktivitet og større performance med frisk luft

Vent2Learn

Vent2U har allerede markedsført Vent2Learn, der med langt mindre forbrug af både energi, materialer og installationer kan oparbejde en lagdelt zone i klasselokalet. Den lagdelte zone i klasselokalet får tilført udeluft ved hjælp af de specialdesignet indblæsningsarmatur, således luften i respirationshøjde er mindst mulig opblandet med den forbrugte og forurenet luft i lokalet.

Vent2Learn er udviklet uden offentlig støtte og blev klar til marked allerede i 2017. Desværre har bygherre og teknisk ansvarlige i kommunerne ikke været villig i at anvende Vent2Learn. Vent2Learn er det mest innovative ventilationsprincip i nyere tid. Det anvender det princip som Vent2U anvender i alle sine løsninger. Mere personlig udeluft med de kvaliteter som udeluften har for friskhed og mindre forbrugt af andre.

Indemiljøet er langt mere forurenet end udemiljøet

Udemiljøet er forurenet, men du bliver måske overrasket når at indemiljøet er langt mere forurenet. Det er blot usynligt, men har en meget stor effekt på både helbred, komplekse tankevirke og humør. Indenfor både sover, undervises, arbejder og hygger vi os for det meste. Det bliver til mere end 90% af vores liv indenfor. Sæt krav til indemiljøets kvalitet, det gør vi i Vent2U. Vent2U arbejder for at du skal kunne udnytte dit store potentiale ved at gøre dit nærmiljø unikt.

Løsningen ligger lige i luften med Vent2U

Kontakt Vent2U for at få indemiljøet i undervisningslokalet i topform. Det mindsker smitterisiko og giver langt bedre brændstof til hjernen. Mere friskhed i luften der kommer ned i lungerne og hjernen til gode.

Det hele ligger i den her dråbe. Et spejlbillede af verden i en dråbe regnvand. Luftbillede vendt på hoved, giver nye perspektiver

Materialeforbrug i byggeriet

Byggeriet anvender skjult loftshøjde til gemme installationerne, således de ikke skæmmer det visuelt eller gør rengøringen besværlig.

Funktion eller rationalitet?

Store installationer giver højere bygninger.

Ventilation er den største installation i det danske byggeri

Ved at effektivisere installationer gives der større frihed til anvendelse af bygningen, eller mindre materialeforbrug. Det mindre materialeforbrug kan opnås ved at bygningen ikke skal have samme højde for at opnå samme effekt, når installationerne ikke længere skal bruge samme skjulte loftshøjde.

Effektivisering af ventilationens unikke funktion

Det unikke ved ventilationen er at kunne levere udeluft inde i bygningen. Der er ikke andre muligheder for at kunne levere udeluft på en effektiv måde. Dog kan der i perioder ske en naturlig ventilation, der kan tilfredsstille beboerne i bygningen, men det kan ikke stå alene.

I dag anvendes luftskiftet gennem ventilation til at køle indeklimaet ned med. For at undgå for kolde og varierende temperaturer indenfor med tempereret ventilation, er det nødvendigt at have et stort luftskifte. Det store luftskifte skal sikre, at der ikke opleves meget kolde luftstrømninger i lokalet og give anledning til trækgener.

Rumluft kommer af udeluft påvirket af den indendørs aktivitet
Ventilation skal sikre et sundhedsmæssigt godt indeklima

Den skjulte loftshøjde anvendes til de tekniske installationer, der sørger for at give brugeren af bygningen komfort. Lys, luft, køl og varme bliver bygget ind i den skjulte loftshøjde. Der er stor konkurrence om pladsen i den skjulte loftshøjde og ikke mindst i placeringen af de funktionelle installationer i loftet.

Effektivisering af installationerne frigiver en del af den skjulte loftshøjde.

Sustainable Build innovatør

Det er med stor stolthed at kunne kalde Vent2U for en Sustainable Build innovatør. Blandt en af de 10 udvalgte innovatører til at gøre indelivet bedre, er Vent2U med for at gøre indemiljøet mere egnet til at leve i. På dette link kan du læse mere om de øvrige innovatører https://byggeri-arkitektur.dk/article/Sustainable-Build/Sustainable-Build-innovat-rer-s-tter-mennesket-i-fokus

Mental styrke og godt helbrede

Det er meget vigtigt for vores helbrede og mentale muskler af få frisk luft og godt lys ind i vores menneskeskabte tilværelse indenfor. Vi påvirkes af alt der omgiver os, og indemiljøet påvirker os i særdeleshed. Rumluften er mere end dobbelt så forurenet end udeluften. Det er vigtigt at udeluften bliver renere, men det er så meget vigtigere at vi kan leve med det indemiljø der omgiver os. Vi opholder os indenfor i langt det meste af vores liv. Det er derfor med stor tak til Sustainable Build at de tager indelivet langt mere alvorligt end det har været tilfældet indtil nu.

Energi kræver forbrænding

CO2 niveau over de sidste 400.000 år

I enhver forbrænding bliver oxygenet omdannet til Carbondioxid, og som det fremgår af ovenstående kurve, er der blevet forbrændt megen oxygen de sidste 50-70 år. Over 100 år er CO2-level fordoblet.

Bygningsdriften i Danmark forbrænder 40% af alt energi. Igen forbruges 40% af bygningsdriften til ventilationen. Altså ialt 16% af energiforbruget i Danmark bruges til ventilation. Ved at effektivisere ventilationen til at blive brugt bedst mulig til det som ventilationen alene kan. Intet andet kan bringe luften frem til dit nærmiljø. Vent2U solutions kan mindst halvere forbruget af energi til ventilationen, og dermed nedsætte emissionen betydeligt, samtidig med at der opnås større sundhed og mere mental power til brugerne. Det må kunne forstås at være en god forretning for alle partnere.

Mindre materialeforbrug

Ikke nok med at emissionen nedsættes i driften, der vil også være en gevinst på nedsat materialeforbrug. Ikke alene materialeforbruget til ventilationen, men også materialeforbruget til byggeriet. Det kan lade sig gøre at bygge lavere uden det går ud over byggeriets kvalitet, når man anvender Vent2U Solution. Det er fordi ventilationsinstallationer fylder så meget, at man er nødt til at have meget plads over luftshøjden, så man kan transportere luften frem uden for megen tab af energi og ekstra generering af støj.

Det er en god forretning for bygherren, brugeren og samfundet at anvende Vent2U Solution. Det kræver forståelse og det er netop forståelse at Vent2U fremmer med frisk luft i dit nærmiljø.

Vent2U Solutions sikre frisk luft indenfor
Der skal mere natur ind i bygningen. Mere frisk luft der ikke er brugt af andre og ikke opblandet med indemiljøets forureninger

Sund bygningsdrift kræver omtanke for brugeren og kræver energiforbrug.

Livskvalitet med høj luftkvalitet og kognitivt velvære

Luft luft luft

Højere performance med frisk luft

Højere performance med bedre luft, det er lige netop det Harvard University arbejder med. Det er yderst spændende og giver indblik i hvor meget vores intelligence reagere på luftens indhold. Det er god luft der skal til for at holde tankerne klare, eller rettere kunne fokusere på det arbejde der bliver udført. Det giver god mening med et godt og sundt indeklima på arbejdspladsen, såvel i skolen og i hjemmet.

Med personlig luft fokuses på funktionelt indeklima med øje for energiøkonomi. Vent2U har udviklet en mere fleksibel systemløsning der tager sigte på at lede luft frem til dig inden nogen andre bruger den. Den er mindst mulig fortyndet med alle de belastninger der sker i lokalet, når den når frem til dig. Det holder din hjerne skarp og parat til at reagere konstruktivt hele dagen.

Lavere sygdom med frisk luft

Luft er den usynlige dræber, når det kommer til forurening Læs mere

LESS is MORE when it comes to Vent2U Solutions

Stort energibesparende projekt giver et tiltrængt løfte til sundhed, trivsel og viden. Når det kommer til Vent2U Solutions kan man godt sige LESS is MORE.

Ud af det totale energiforbrug, bruger byggeriet 40% af alt den energi der bliver forbrugt i Danmark. Deraf bruges ca. 40% til ventilation, altså 16% af det totale energiforbrug. Med en mere effektiv ventilering kan energiforbruget og dermed CO2 udledningen mindskes med mere end 8% af det totale energiforbrug i Danmark

Hele min karrierer har været en rejse i at forbedre indelivet rent teknisk. Rejsen har foregået med at jeg har været inde at dyrke, se, mærke og bide i hvad luft bidrager os mennesker. Med min måde at kommunikere ud ad til og sammen med andre på, har givet mig den erfaring, at vores viden kommer til at stå i stampe hvis ikke vi:

  • taler mere nuanceret sammen,
  • prøver på at forstå hinanden og
  • kommer udover de grænser vi teknisk er i selv, samt
  • udfordre os selv og andre på ekspertviden.

Vi ser ud til at være blevet dummere i DK, viser de seneste test der er lavet til session. Der er over de seneste 20 år sket en ændring i intelligensen, hvor resultaterne fra sessionstest giver lavere score i dag end for 20 år siden.

Om det reelt er fordi vi er blevet dummere eller fordi samfundet har udviklet sig eller at testen ikke er tidssvarende, vides ikke. Men man kan se at de spørgsmål der bliver stillet bliver besvaret svagere i dag end for 20 år siden.

FN´s verdensmål må være grundlaget

Der skal flere samfundslag og tværfaglighed ind i diskussioner, og ikke kun eksperter indenfor de enkelte områder. Det virker som om eksperterne indenfor hvert sit område diskuterer med sig selv, hvilket ikke fører til de nødvendige og mere nuanceret samt bedre løsninger. Virksomhederne bør også bløde op for at tage diskussionerne op i samfundet omkring deres værdigrundlag. Det er det der skal til for at der kan komme mere nuanceret og dermed intelligent løsning frem på alle fronter. Altså en større forståelse for de værdier der kan tilføres samfundet med indbygget intelligens i fremtidens produkter.

Intelligente og innovative Vent2U

Det er der Vent2U netop er lige nu. Vent2U har udviklet nogle innovative og intelligente løsninger der kan reducere hele Danmarks energiforbrug med mere end 8%. Det giver en vedvarende reduktion på udledning af CO2 på mere end 2.679.840 tons CO2 i 2014 udledningen (total udledning kan ses herhttps://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT?end=2014&locations=DK&name_desc=false&start=1960&view=chart&year=2014

Ved ”bare” at udvikle mere effektive og intelligente ventilationsløsninger, der ikke er sammenlignelige med de lavt hængende frugter. Altså de umiddelbare energibesparelser som tætning og højere isolering giver på opvarmningsbehovet. Dertil kommer at den højere tætning og isolering oftest giver lavere komfort, det er en helt anden sag. Med større forståelse for hvorfor man anvender de løsninger man arbejder med, er der også større mulighed for at effektivisere systemet.

Fremtidens løsninger

Innovation og en smart måde at løse behovet på må være vejen frem. Derfor er Vent2U også en af fremtidens ventilationsløsning.

Gennemslagskraften for innovative og intelligente løsninger i dansk byggeriet er meget svag. Ofte har en bygning under opførsel været under planlægning i mange år. Samtidig med bliver bygningen besluttet med visuelle løsninger, hvor de mest æstetiske tegningerne sælger løsningen. Derfor vil det være svært at kunne indvie et byggeri med de nyeste tekniske løsninger. Det tager ofte mange år inden der implementeres disse løsninger.

Begrænsning af varmetab har haft 100% fokus i Danmark

Udviklingen i løsninger på begrænsning af varmetabet har med rette haft fuld fokus i byggeriet og foregået i et tempo, hvor løsningerne ikke er tænkt ind i indelivets som helhed. Jeg blev ingeniør i 1988 og projekterede de tekniske installationer til at kunne opnå 90% brugertilfredshed. I dag ligger bruger-tilfredsheden under 70%. Det er de energiøkonomiske overvejelser der har sejret i forbindelse med sænkningen af varmetabet i byggeriet. Den sejr er så stort, at det nu er blevet et problem at komme af med varmen i store dele af året.

Kom af med varmen

Fokus på begrænsning af varmetab fører begge veje, så der også er blevet behov for at komme af med varmen i længere og længere perioder over året. Med større og større varmetilskud, er behovet for køling stille og roligt sneget sig ind i det danske byggeri. Det er næsten utopisk at et kontorhus bliver bygget uden at etablere køling med ventilation i dag.

Udviklingen i ventilation

Det er den effekt der blev bemærket for 30 år siden, at det kan lykkedes at sænke rumtemperaturen med underkølet indblæsning gennem ventilationen. Marked for ventilation udviklede på den følte effekt og stille og roligt er ventilationen det bærende element til at køle bygningen ned med. Der er fokus på udvikling af indblæsningssystemer der ikke generere træk, hvilket har betydet at der skal ventileres med store mængder luftmængde for at køle lokalet ned, da man ikke kan indblæse med eks.vis minus 4 oC. Hvis det var muligt, kunne man køle med mindre luftskifte end tilfældet i dag, men det er et spørgsmål om at finde den maksimale mængde luft der kan køle lokalet behageligt ned og samtidig virke når der ikke er kølebehov og derudfra definere den mindste luftmængde. Derfor bliver luftskiftet udenfor nedkølingsperioden relativt højt. Relativt højt, fordi der skal et vis mængde indblæsningsluft til for at luften ikke bare dropper lige ned ved armaturet.

Fugtighed

Med det forholdsvist høje luftskifte udenfor køleperioden sker der en større luft udtørring i bygningen. Udtørringen sker ved at der udenfor i kolde perioder ikke kan være ret megen vanddampe i luften i kg, og at der ikke er ligeså stor aktivitet indenfor som svarer til den ventileret udtørring.

Er det et problem at der bliver tørt? Ja det er et stort problem for vores trivsel og sundhed. Ved luftfugtigheder under 30% RH udtørres vores slimhinder og vi er mere sårbare overfor angreb af vira og mindre partikler i luften.

Med Vent2U´s innovative løsninger nedsættes udtørringen i lokalet, alene på baggrund af det lavere luftskifte. Det vil endvidere ikke blive så omkostningsfuldt at forhøje fugtigheden i de kolde perioder, igen fordi der er et lavt luftskifte.

LESS IS MORE when it comes to Vent2U Solutions.

Frisk luft øger forståelsen

portrætFOTO og CITATER af Lillian Katrine Kofod

“Din hjerne og krop har brug for frisk luft, også når du sover, arbejder, træner og specielt når du skal lære nyt eller din krop er i forandring”

“Frisk luft direkte til dig – udenom alle andre og alt andet – den direkte vej med Vent2U Solutions”

“Frisk luft fremmer forståelsen”

“Få luft i finansøkonomien”

“Få luft til mere”

“LESS is MORE når det kommer til Vent2U Solutions”

“De børn der kommer til verden i dag bliver født ind i en verden som deres hjerner ikke forstår.”

“Frisk luft er den mest naturlige luft, der ikke er forstyrret eller forurenet af andre og dine omgivelser”