Arbejdstilsynet kræver 0,1% CO2 som grænse for godt arbejdsmiljø

Global luftforurening med CO2 er faretruende stor

Globale luftforurening med CO2 er presset af vores metoder til produktion og forbrug

Der skal ske en nedsættelse af energiforbruget. Det må der ikke være nogen tvivl om.

Spedielt i Kina, USA, Europa og Indien.

Det viser de historiske tal for udledning af CO2 tydeligt.

Opgøresle af udledt CO2
De seneste 58 års luftforurening med CO2 i de industrialiserede lande.

I DK forbruger vi 40% til drift af vores bygninger, og deraf 40% til ventilation. Det tal kan vi gøre bedre og udledning af CO2 kan nedsættes drastisk – hvis vi kan effektivisere ventilationen. Det er det Vent2U arbejder fokuseret på, og der er allerede kommet gode løsninger på store besparelser på energiforbruget til netop ventilation med Vent2Learn til undervisningslokaler.

Energiforbruget med Vent2Learn reduceres med mere end 50%. Dertil kommer at luftkvaliteten bliver bedre og luftbårne smitte mindre, samtidig med at luften ikke udtørres nær så meget end som med traditonel ven

tilering.

Vent2Learn er en innovativ metode til at ventilere klasselokalet. Det innovative ligger i metoden luften bliver fordelt i lokalet. Luften bliver uforstyrret ledt ned i inhaleringshøjden uden at være blevet brugt af andre eller omrørt med den luft der har været i berøring med forurende overflader såsom lim, fugemasse, maling og lakerede overflader.

Det effektive ventileringsmetode Vent2Learn gør at der anvendes langt mindre luft til at opnå et bedre indemiljø. Den højere effektivitet på Vent2Learn nedbringer energiforbruget og benytter mindre plads til installationen i bygningen. I det første byggeri med Vent2Learn på Br

edballe Privatskole resulterede det i et mindre aggregat og hovedkanalerne blev 210 mm mindre end hvis der skulle installeres konventionel ventilation. Hovedkanalerne på indblæsning, udsugning, afkast og indtag blev alle ændret fra 710 mm til 500 mm, hvilket har reduceret pladsbehovet væsentligt

i den nye bygning. Altså en reduktion i volumen, byggematrialer og arbejdslønninger til de øvrige anlægsarbejder. Ofte er der ikke plads til de nødvendige størrelser af installationer. Når der ikke er plads til de nødvendige størrelser af installationer til ventilation forøges energiforbruget meget. Lyd samt trækproblemer bliver også skabt når pladsen til ventilationen bliver presset.

Luftforureningen bliver mindre med Vent2Learn samtidig med at det bliver nemmere for eleverne at tilegne sig kompleks viden.