Fortrængningsventilation princip

Princippet for fortrængningsventilation indblæser underkølet luft ligeså stille ved gulvet. Den underkølede luft er tungere end den tempererede rumluft, hvorfor den vil krybe langsomt hen til varme overflader.

På denne måde finder den indblæste luft selv frem til de varmekilder, der tilfører lokalet varme. Varmekilderne kan være personer, maskiner og radiatorer. Ved varmekilderne stiger der varme luft op og trækker den indblæste kølige luft med op. Herved fortrænges den varme luft, der stiger op under loftet. Oppe under loftet udsuges den varme luft, og der er opstået en fortrængning af varmen nedefra gulvet op til under loftet. Med fortrængningen følger også de afgasninger, der foregår i lokalet, dog bliver den indblæste luft påvirket af afgasningerne på sin vej frem til varmekilderne.

Fortrængningsventilation er effektiv til at nedkøle lokalet, da den varme luft bliver ledt ud af opholdszonen ved kilden i stedet for at blive opblandet. Derfor er princippet ret effektivt til at køle lokalet, men det kræver, at der hele tiden kan indblæses med underkølet luft. Det betyder, at der omkring hvert armatur bliver et område, kaldet nærzone, der ikke kan opholdes mennesker i, og at der i forbindelse med opvarmningsbehov vil blive ledt den kølige luft hen til radiatorerne fremfor til menneskerne eller maskinerne.

Realdanias indeklimaundersøgelse af skolerne

Resultaterne fra flere undersøgelser taler for sig selv: Indeklimaet er under al kritik i de danske skoler. Nu skal vi tale løsninger.

Det var konklusionen fra professor Geo Clausen fra DTU på gå hjem-mødet for Realdanias indeklimanetværk torsdag den 9. marts i Fæstningens Materialgård i København. Her fremlagde forskere fra DTU og Alexandra Instituttet de sidste nye resultater om indeklimaet i danske skoleklasser for 50 nysgerrige indeklimafolk.

 

”Det er ikke uden grund, at vi siger, at hjernen skal have frisk luft” – forklarer Peter Lund Madsen her i denne lille video. Det er nemlig vigtigt, at vi lufter ud – både på børneværelset og i klasseværelset. Ellers kan luften blive dårlig af for meget CO2, som gør os ukoncentrerede og irritable.

 

Luftforureningen over Danmark

Indeluften er gammel udeluft, der yderligere er påvirket af de belastninger, mennesket, inventar og bygninger giver.

Rumluften vil være mere belastet end udeluften, med mindre der indbygges luftrensende egenskaber i rummet eller den systemløsning, der ventilerer rummet. Her har det valgte ventilationsprincip også stor indflydelse. Vent2Learn blandes mindre med den belastede brugte rumluft og bidrager til, at man indånder bedre luft.

Find den estimerede luftforurening på adresseniveau ved at bruge Nationalcenter for energi og miljøs program: http://lpdv.spatialsuite.dk/spatialmap

Brugt luft i skolen

Bedre indeklima øger skolens kompetencer

Den største forskel, der er på indeklimaet i skolen, er, hvor godt brugt luften er!

Hvis luften når at blive brugt af mange flere og i længere tid, påvirkes hjernens funktioner. Noget tyder på, at det er de mest krævende funktioner, der påvirkes mest, når luften er blevet brugt af mange igen og igen. Og det er specielt de svageste, det går ud over.

Hvis 5% af de bedste specialundervisningselever, med 15 timer specialundervisning om ugen og i gennemsnit 1,5 lærertime pr. undervisningstime, kan gå i en normal klasse, vil der blive frigivet lærerressourcer i Danmark svarende til mere end 1000 fuldtidsstillinger. De mere end 1000 frigjorte lærerstillinger vil sikkert give bedre tid til de tilbageblevne og øge deres mulighed for at modtage en normal klasse undervisning. Det giver en positiv spiral for de dårligst stillede i skolen.

Min påstand vil være, at der vil blive mindre behov for specialundervisning og større ro og koncentration til at modtage undervisning, når luftkvaliteten er i orden.

Det ligger måske i luften, ikke mindst når luften føres direkte frem til eleven, inden nogen andre når at bruge den. Det giver flere ressourcer til de svageste med en forbedring af indeklimaet.