Vent2Work på kontoret i Resiliens House i Vejle

Frisk luft ført ved 6 arbejdspladser i Resiliens House i Vejle.
Vent2U´s kontor har 2 arbejdspladser med Vent2Work

Vent2Work

Da Resiliens House blev bygget fik Vent2U mulighed for at installere Vent2Work i 2 af lejemålene på Lysholt Alle 8, 7100 Vejle.

Vent2U stod selv for installeringen og indreguleringen. Bygherren fik lidt mindre omkostninger, da Vent2U selv stod for at installere systemløsning efter zonespjæld til de 2 lejemål.

Det traditionelle ventilationssystem er dimensioneret til at køle bygningen ned og derfor indreguleret med mindste og maksimale luftmængder i hvert lejemål. Derfor har det været nødvendigt at installere baggrunds ventilering i de 2 lejemål, da den ventilerede luftmængde er meget højere end den luftmængde der er behov for med Vent2Work.

Køling med ventilering

Når man vælger at køle gennem ventilering, er det nødvendigt at ventilerer med en forholdsvis høj luftmængde. Det for ikke at skulle indblæse meget kold luft og opnå trækgener denne vej. Endvidere skal der med de valgte løsninger være et mindste luftskifte, for ellers vil det også skabe trækgener gennem drop af indblæsningsluften.

Alt i alt er der mere end dobbelt så meget luft på de 2 lejemål end Vent2Work kræver for at opnå personlig frisk luft ved skrivebordet. Det har været nødvendigt fordi der er valgt at temperere gennem ventilation.

Frisk luft med nedsat luftskifte i opvarmningsperioden

I opvarmningsperioden er der ikke behov for det høje luftskifte i Vent2Work lejemålene. Der lukkes for baggrunds ventilering samtidig med at luftmængden nedsættes til en konstant lav luftmængde. Det giver en høj luftkvalitet og en god komfort i de 2 lejemål. Det kræver selvfølgelig at der er styr på opvarmningen.

Vent2Work luftskifte er lavt og fugtigheden udtørres ikke så meget som hvis der var et normalt luftskifte. Det sker fordi den kolde udeluft ikke indeholder ret meget vanddampe og når man har forøget luftskiftet i de kolde perioder, vil der ske en større udtørring af bygningen end hvis man holder det lave luftskifte som Vent2Work har brug for.

Vent2Work luftskifte året rundt

For at holde det lave luftskifte året rundt, vil det være nødvendigt at køle på anden vis. Luft er en dårlig varmeleder. Den dårlige varmeledning gør det energiøkonomisk dyrt at anvende ventilationen til tempereringen. Luft har en varmeledningsevne der er mere end 3500 gange dårligere end vand. Det betyder at der skal 3500 gange mere luft til at køle med end med vand. Derfor bør man fravælge ventilationen til nedkøling og evt. vælge vandbåret kølesystemer.

Resiliens House valgte at lave traditionel ventilation med køling. Det betyder, at det fortsat er dyrt at ventilere kontorbygningen. Hvis man havde valgt at installere vandbårne kølesystemer, ville det have betydet mindre installationer hele vejen rundt. Eksempelvis vil der i dimensioneringstilfældet være et betydeligt fald i nødvendig kapacitet. Energiforbruget kan der ikke regnes på, da det drejer sig om hvilken belastning bygningen har. Dels hvor meget forår/efterårs sollys der er og hvor mange mennesker der er, dels hvilke øvrige varmekilder der installeres i lokalerne.