Livskvalitet med høj luftkvalitet og kognitivt velvære

Luft luft luft

Højere performance med frisk luft

Højere performance med bedre luft, det er lige netop det Harvard University arbejder med. Det er yderst spændende og giver indblik i hvor meget vores intelligence reagere på luftens indhold. Det er god luft der skal til for at holde tankerne klare, eller rettere kunne fokusere på det arbejde der bliver udført. Det giver god mening med et godt og sundt indeklima på arbejdspladsen, såvel i skolen og i hjemmet.

Med personlig luft fokuses på funktionelt indeklima med øje for energiøkonomi. Vent2U har udviklet en mere fleksibel systemløsning der tager sigte på at lede luft frem til dig inden nogen andre bruger den. Den er mindst mulig fortyndet med alle de belastninger der sker i lokalet, når den når frem til dig. Det holder din hjerne skarp og parat til at reagere konstruktivt hele dagen.

Lavere sygdom med frisk luft

Luft er den usynlige dræber, når det kommer til forurening Læs mere

Klimaforandring – brug luften fornuftigt

Med et overforbrug af energi hæver vi kemien i atmosfæren. Kemien ændre drastisk på klimaet i disse år. Overforbruget skal stoppes og vores atmosfæres balance skal oprettes. Det er nu vi kan gøre en forskel.

CO2 niveau over de sidste 400.000 år

Vand optager i disse år langt den største opvarmning af kloden. Vandet har en stor varmekapacitet og varmeledningsevne. Det er derfor op til 90% af overophedningen sker i havet. Vandtemperaturen ændre sig og det påvirker vores klima drastisk. Der sker store forandringer i temperatur spændingerne og fordampningen af vand, der kan hænge sammen med de store nedbørsmængder og kraftige vinde der opleves på kloden i disse år.

Indemiljøets indflydelse på kognitive trivsel og sundhed


Harvard T.H. Chan School of Public Health Center for Sundhed og SUNY Upstate Medical University 1. undersøgelse med CO2 niveau alene

Kvaliteten af indenmiljøet har stor betydning for vores trivsel, sundhed og kognitiv velvære. I første undersøgelse, The COGfx Indoor En(26.10.2015), fandt forskerne en stærk sammenhæng mellem indendørs miljøkvalitet og kognitiv funktion. http://naturalleader.com/thecogfxstudy/study-2/what-makes-this-study-unique/

Harvard T.H. Chan School of Public Health Center for Sundhed og Det Globale Miljø og SUNY Upstate Medical University 2. undersøgelse (5. oktober 2016)

I 2. undersøgelse, henledte forskerne deres opmærksomhed sig til det holistiske billede og vurderede på, hvordan bygningsfaktorer påvirker kognitive præstationer, overordnede sundhed og velvære for menneskene indenfor i bygningerne.

Over en uge fulgte teamet kvaliteten af indemiljøet og kognitiv funktion af brugerne i 10 bygninger rundt omkring i USA og fandt, at personer i grøncertificerede højtydende bygninger oplevede 26 procent højere kognitive funktionsscorer, sov bedre og rapporterede færre sundhedsmæssige symptomer. De grøncertificerede højtydende bygninger leverer en ventilationsrate der sikre en høj luftkvalitet.

Vent2Learn er et stærkt værktøj til at opnå højere kognitive trivsel og sundhed i undervisningslokaler. https://www.vent2u.dk/hvordan-virker-vent2learn/

Less is more

Innovation er fremtidens værktøj

Effektivisering i bredeste forstand er fremtiden. Det er kun den vej der kan ske nedsættelse af luftforurening og mindske miljøpåvirkningen.

Innovation er fremtidens værktøj, hvor Vent2U allerede er et godt redskab. Vent2U har effektiviseret ventilationen og opnået mere end halvering af energiforbruget. Men det mest interessante er at effektiviseringen viser sig at der bruges mindre materialer til den samme bygning.

Ingen kompromis med bygningens kvaliteter

Det mindre luftskifte med Vent2U giver plads til en lavere byggehøjde uden at gå på kompromis med kvaliteten af bygningen. Fremtidens værktøjskasse bruges effektivt, hvor LESS IS MORE er anvendt i Vent2U.

Se også her: https://ing.dk/artikel/byggematerialer-belaster-klimaet-mere-end-opvarmning-205985

Teknikrummet og kanalsystemet fylder mindre og gør plads til bedre udnyttelse af både kvadratmeter og byggehøjden.

Højere grad af sundhed i bygningen med Vent2U

Den effektive metode til bedre luftkvalitet giver højere grad af sundhed. Der opnås endvidere lavere smitte når man ikke deler den samme luft.

Ikke smitte sygedomme reduceres når Vent2U holder forureninger fra indemiljøet væk fra dine indåndinger. Formaldehyder, tylen, parabener mm.

Trods stor energibesparelse er den kun en sidegevinst.

Der er så meget at hente ved at effektivisere, at energibesparelser bliver sidegevinster. Det er der vi er kommet til nu, når de lavthængende energibesparelser er høstet. Det er de intelligente løsninger der kommer frem. Det er her hvor Vent2U er blevet til.

FN´s Verdensmål gennem innovation og funktionalitet.

Innovation og funktionalitet med kendskab til de tekniske løsninger bliver fremtidens redskaber til at få FN”S verdensmål til at lykkedes.

Hvad er vigtigt for Vent2U?

Vent2U arbejder bevist med effektivisering og sat behovet øverst.

Hvor kommer innovationen fra?

Hvorfor skal vi have luft? Hvad bruger vi luft til? Hvor kommer luften fra? Hvad kan gøre luften bedre? Kan luften samarbejde med andre gode naturlige behov? Hvorfor overhoved interessere sig for menneskets sundhed og trivsel? Det er spørgsmål der sætter gang i Vent2U´s fremtidige værktøj og skaffer dig fremtidens ventilationssystemer. Innovation er fremtidens værktøj, brug det fornuftigt.

Behovet for hvad vi som mennesker har brug for, når vi ønsker at leve et godt liv. Vi lever i en verden der er menneskeskabt og opholder os for det meste indenfor. Vi sover, arbejder, uddanner og hygger os indenfor. For at skabe et bedre liv bygger vi et indeliv, hvor Vent2U vil være en vigtig brik i dine omgivelser.

Vent2U er luft, frisk luft vel og mærke. Luft der ikke er blevet brugt allerede, eller har været i nærheden af de forurenende faktorer inde i bygningen. Det betyder, at omgivelserne får mindre indflydelse på din krop når Vent2U er en del af den bygning du opholder dig i.

Vent2Work i Food Innovationhouse

Vent2Work er installeret med 6 arbejdsstationer på Givesco´s kontor. I storrumskontoret er der installeret 4 arbejdsstationer og på et enkeltmandskontor er der installeret 2 arbejdsstationer.

Arbejdsstationerne sørger for høj komfort og frisk luft. Der er nedsat smitterisiko og frisk luft hele arbejdsdagen.

Vent2U har sørget for at få Vent2Work installeret i samarbejde med Givesco, hoved- og totalentreprenør. Omkostningerne er holdt udenfor bygherren og ansvaret for systemet er alene Vent2U´s.

Det nye kontor blev taget i brug 1. april 2018 og der har ikke været klager der henvender sig til Vent2Work. Der er stor tilfredshed blandt brugerne.

Vent2Work på kontoret i Resiliens House i Vejle

Frisk luft ført ved 6 arbejdspladser i Resiliens House i Vejle.
Vent2U´s kontor har 2 arbejdspladser med Vent2Work

Vent2Work

Da Resiliens House blev bygget fik Vent2U mulighed for at installere Vent2Work i 2 af lejemålene på Lysholt Alle 8, 7100 Vejle.

Vent2U stod selv for installeringen og indreguleringen. Bygherren fik lidt mindre omkostninger, da Vent2U selv stod for at installere systemløsning efter zonespjæld til de 2 lejemål.

Det traditionelle ventilationssystem er dimensioneret til at køle bygningen ned og derfor indreguleret med mindste og maksimale luftmængder i hvert lejemål. Derfor har det været nødvendigt at installere baggrunds ventilering i de 2 lejemål, da den ventilerede luftmængde er meget højere end den luftmængde der er behov for med Vent2Work.

Køling med ventilering

Når man vælger at køle gennem ventilering, er det nødvendigt at ventilerer med en forholdsvis høj luftmængde. Det for ikke at skulle indblæse meget kold luft og opnå trækgener denne vej. Endvidere skal der med de valgte løsninger være et mindste luftskifte, for ellers vil det også skabe trækgener gennem drop af indblæsningsluften.

Alt i alt er der mere end dobbelt så meget luft på de 2 lejemål end Vent2Work kræver for at opnå personlig frisk luft ved skrivebordet. Det har været nødvendigt fordi der er valgt at temperere gennem ventilation.

Frisk luft med nedsat luftskifte i opvarmningsperioden

I opvarmningsperioden er der ikke behov for det høje luftskifte i Vent2Work lejemålene. Der lukkes for baggrunds ventilering samtidig med at luftmængden nedsættes til en konstant lav luftmængde. Det giver en høj luftkvalitet og en god komfort i de 2 lejemål. Det kræver selvfølgelig at der er styr på opvarmningen.

Vent2Work luftskifte er lavt og fugtigheden udtørres ikke så meget som hvis der var et normalt luftskifte. Det sker fordi den kolde udeluft ikke indeholder ret meget vanddampe og når man har forøget luftskiftet i de kolde perioder, vil der ske en større udtørring af bygningen end hvis man holder det lave luftskifte som Vent2Work har brug for.

Vent2Work luftskifte året rundt

For at holde det lave luftskifte året rundt, vil det være nødvendigt at køle på anden vis. Luft er en dårlig varmeleder. Den dårlige varmeledning gør det energiøkonomisk dyrt at anvende ventilationen til tempereringen. Luft har en varmeledningsevne der er mere end 3500 gange dårligere end vand. Det betyder at der skal 3500 gange mere luft til at køle med end med vand. Derfor bør man fravælge ventilationen til nedkøling og evt. vælge vandbåret kølesystemer.

Resiliens House valgte at lave traditionel ventilation med køling. Det betyder, at det fortsat er dyrt at ventilere kontorbygningen. Hvis man havde valgt at installere vandbårne kølesystemer, ville det have betydet mindre installationer hele vejen rundt. Eksempelvis vil der i dimensioneringstilfældet være et betydeligt fald i nødvendig kapacitet. Energiforbruget kan der ikke regnes på, da det drejer sig om hvilken belastning bygningen har. Dels hvor meget forår/efterårs sollys der er og hvor mange mennesker der er, dels hvilke øvrige varmekilder der installeres i lokalerne.

Vent2Learn installeret i kælderen på Låsbyskolen

Frisk luft fremmer et godt og sundt indemiljø

Begrænset plads til rådighed

Vent2Learn anvender mindre luft end andre systemer, samtidig med at luftkvaliteten i næsehøjden bliver højere. De gør ventilationssystemet velegnet til indbygning i eksisterende bygninger, da systemet ikke kræver ligeså meget plads end andre effektive ventilationssystemer.

Ventilationssystemet Vent2Learn fylder mindre end andre systemer til frisk luft. Derfor valgte Skanderborg Kommune at installere det plads- og energibesparende Vent2Learn.

Energibesparende ventilation

Alene på baggrund af 30-50% mindre luftmængde, vil energiforbruget blive langt mindre end traditionelle systemer. Derudover kræver Vent2Learn mindre tryk i kanalsystemet, således at ventilatordriften bliver mere effektiv. El-forbruget til ventilatoren bliver derfor endnu mindre end reduktionen i luftmængde. Endvidere er varmegenvindingen også mere effektiv med mindre luftmængder, hvorfor det samlede energibesparelse bliver mere end den nedsatte luftmængde.

Gamle ventilationssystemer bruger meget energi og nye traditionelle ventilationssystemer er der ikke plads til.
Vent2Learn giver høj luftkvalitet med indre forbrug af både energi og plads.

Mere frisk luft i lungerne

Vent2Learn har udviklet en metode til at få den friske luft mindre opblandet ned i næsehøjden. Det betyder at den luft der inhaleres bliver mindre forurenet end den øvrige forbrugte rumluft.

Det er den mindre opblandet luft, der er hele hemmeligheden bag systemet. Den målrettethed giver teknisk mulighed for at ventilere mere effektivt med mindre luft. Derfor fylder Vent2Learn mindre og er mere effektiv med hensyn til at få frisk luft ned i lungerne.

Indeluften bliver påvirket i langt højerer grad end udeluften af forureninger
Indeluften er langt mere forurenet end udeluften, hvorfor det er vigtigt at lufte effektivt ud. Specielt er det vigtigt i klasselokaler, hvor alene ændringer i CO2 niveauet får stor betydning for udviklingen af talentet. Dernæst giver en effektiv udluftning nedsat indflydelse fra omgivelsernes afgivelse af FORMALDEHYD, PHTHALATER og lignende stoffer fra fugemasse, lim, tekstiler og bemalede overflader.

Anbefalinger

Det kan derfor anbefales at anvende Vent2Learn i alle former for skolebyggeri, da systemet er meget effektivt med hensyn til opnåelse af frisk luft i kroppen. Systemet fylder mindre og kan indbygges i eksisterende bygninger. Ved renovering af eksisterende ventilationssystemer i skoler, kan det anbefales at ændre systemet til Vent2Learn, der altid vil give mere frisk luft end det eksisterende system.

Vent2Learn forbedre indemiljøet markant i Højboskolen med AT anmærkning

Vent2Learn velegnet til renovering på skoler med dårligt indemiljø

Velegnet systemløsning til renovering af indemiljøet på en bæredygtig måde med Vent2Learn. Med mindre luftskifte og styring af luftstrømningerne med Vent2Learn er det muligt at få et sundere indemiljø med mindre energiforbrug og lidt plads til installationerne.

Arbejdstilsynet lavede påbud om udbedring af dårligt indeklima på skolen og Vent2Learn blev installeret til at løse opgaven bæredygtigt

FN Verdensmål nr 4 understøtter Vent2Learn ved at nære talentet med frisk luft og derved forbedre uddannelsen

Arbejdstilsynets påbud blev til et godt indemiljø

Hørning Skolen fik påbud om at udbedre et dårlige indeklima i 4 klasselokaler. Det blev starten på renovering af indemiljøet med Vent2Learn i 4 klasselokaler. Der er forberedt til at udvide til øvrige 4-5 klasselokaler.

Renoveringen foregik i sommeren 2017, således at der ved skolestart 2017/18 var et godt indemiljø i klasselokalerne. Der var sat udsugning i de respektive klasselokaler, der blev tændt i frikvartererne, men det var kun en nødløsning indtil de fandt frem til Vent2Learn systemløsning.

Elever og lærerne glad for det gode indemiljø

De 4 klasser blev så glade for Vent2Learn, at da de skulle flytte efter første halve skoleår, blev de kede af det. Som en af lærerne siger det, er indemiljøet blevet dejligt efter Vent2Learn er installeret. Hun udtalte, at hun ikke selv skulle gøre noget aktivt for at have det behageligt i disse klasselokaler og at hun ikke blev tung i hovedet i de timer hun underviste i herinde. Selv en af eleverne udtalte sig til Vent2U, at vi var nogle helte der gjorde så mange glade.

Velegnet til renovering og ombygning

Vent2Learn fylder ikke så meget i bygningen og er derfor mere velegnet til renoveringsopgaver end andre systemer. Specielt når der er tale om at der aldrig har været ventilation i bygningen er Vent2Learn et godt valg.

Højboskolen i Hørning
Tekstilbaseret indblæsningsposer designet til det enkelte lokale i afhængighed af belastningen. Luften fordeles jævnt og ledes ned i næsehøjden inden den bliver opblandet med den gamle rumluft. God luftkvalitet fremmer talentudviklingen

Anvender mindre luft og fylder derfor mindre

Hvis der er ventilation i bygningen, men der trænger til renovering, er Vent2Learn et rigtig godt energiøkonomisk valg. Ikke kun at man kan genbruge kanalsystemet og måske også det ventilationsaggregat der ellers er for småt. Med enkelte tiltag kan luftkvaliteten i klasselokalet blive bedre og energiforbruget mindskes samtidig med. Det er dog vigtigt at det er med fokus på sundheden i bygningen der skal etableres kontrolleret ventilation i energitætte bygninger.

Fokus på talentudvikling

Vent2Learn på Bredballe Privatskole

Vent2Learn på Bredballe Privatskole

I februar 2017 blev Vent2Learn for første taget i brug på Bredballe Privatskoles nybygget udvidelse. Der er Vent2Learn i 8 klasselokaler, 1 skolekøkken, samt traditonel ventilaiton i kantine, grupperum og i aulaen/læringstrappen.

I de nye lokaler installeres mekanisk ventilation med Vent2Learn som systemløsning. I klasselokalerne bliver den friske luft ledt ned i inhaleringszonen inden den bliver frigivet til rumluften. Det betyder at luften i inhaleringen er mere frisk og mindre opblandet med afgasning fra limet, fuget eller malet overflader mm. Endvidere er den mindst mulig brugt af andre inden den når frem til den enkelte.

Arbejdstilsynet kræver 0,1% CO2 som grænse for godt arbejdsmiljø

Global luftforurening med CO2 er faretruende stor

Globale luftforurening med CO2 er presset af vores metoder til produktion og forbrug

Der skal ske en nedsættelse af energiforbruget. Det må der ikke være nogen tvivl om.

Spedielt i Kina, USA, Europa og Indien.

Det viser de historiske tal for udledning af CO2 tydeligt.

Opgøresle af udledt CO2
De seneste 58 års luftforurening med CO2 i de industrialiserede lande.

I DK forbruger vi 40% til drift af vores bygninger, og deraf 40% til ventilation. Det tal kan vi gøre bedre og udledning af CO2 kan nedsættes drastisk – hvis vi kan effektivisere ventilationen. Det er det Vent2U arbejder fokuseret på, og der er allerede kommet gode løsninger på store besparelser på energiforbruget til netop ventilation med Vent2Learn til undervisningslokaler.

Energiforbruget med Vent2Learn reduceres med mere end 50%. Dertil kommer at luftkvaliteten bliver bedre og luftbårne smitte mindre, samtidig med at luften ikke udtørres nær så meget end som med traditonel ven

tilering.

Vent2Learn er en innovativ metode til at ventilere klasselokalet. Det innovative ligger i metoden luften bliver fordelt i lokalet. Luften bliver uforstyrret ledt ned i inhaleringshøjden uden at være blevet brugt af andre eller omrørt med den luft der har været i berøring med forurende overflader såsom lim, fugemasse, maling og lakerede overflader.

Det effektive ventileringsmetode Vent2Learn gør at der anvendes langt mindre luft til at opnå et bedre indemiljø. Den højere effektivitet på Vent2Learn nedbringer energiforbruget og benytter mindre plads til installationen i bygningen. I det første byggeri med Vent2Learn på Br

edballe Privatskole resulterede det i et mindre aggregat og hovedkanalerne blev 210 mm mindre end hvis der skulle installeres konventionel ventilation. Hovedkanalerne på indblæsning, udsugning, afkast og indtag blev alle ændret fra 710 mm til 500 mm, hvilket har reduceret pladsbehovet væsentligt

i den nye bygning. Altså en reduktion i volumen, byggematrialer og arbejdslønninger til de øvrige anlægsarbejder. Ofte er der ikke plads til de nødvendige størrelser af installationer. Når der ikke er plads til de nødvendige størrelser af installationer til ventilation forøges energiforbruget meget. Lyd samt trækproblemer bliver også skabt når pladsen til ventilationen bliver presset.

Luftforureningen bliver mindre med Vent2Learn samtidig med at det bliver nemmere for eleverne at tilegne sig kompleks viden.