Estimering af luftbårne smitte

Luftbårne og aktive smitte bliver reaktive i afhængighed af miljøet. UV bestråling, luftfugtighed og -temperatur har stor indflydelse på luftbårne smitte. Homeland security har udviklet et værktøj til estimering. Her estimeres hvor lang tid aerosoler forbliver i luften og i hvilket omfang.
Solopgang
Her er et link til et gratis værktøj til estimering aktive SARS-CoV-2 Virus der er i luften. Estimeringen beregnes i afhængighed af UV, Fugtighed og temperatur, efter at udåndingsluften fra en inficeret persons aresoler er spredt til rumluften
https://www.dhs.gov/science-and-technology/sars-airborne-calculator

Baggrund for estimeringsværktøjet

Værktøjet er udarbejdet ved hjælp af dybere undersøgelser af luftbårne COVID-19 virus. Her er et link til denne undersøgelse https://academic.oup.com/jid/article/222/4/564/5856149

Hvad kan undersøgelsen bruges til?

Med dette værktøj kan man forbedre indemiljøet, således luftbårne smitterisiko kan minimeres. Det er muligt at estimere, i hvor lang tid der kan gå fra at en inficeret person forlader et lokale, til at benytte det. Eksempelvis vil der ved indemiljø med 22,2 C og 50%RH være et UV indeks på 0, ske en halvering af SARS-CoV-2 efter 37,82 min. og 99% efter 4 timer og 19 minutter.

Indemiljø betragtning

Hvis alene luftfugtigheden falder til 25% RH vil halveringstiden stige til 4 timer og 17 min. Det er ligeså lang tid som 99% vil være forfaldet med en luftfugtighed på 50%RH.

Derfor spredes smitten hurtigere i kolde perioder. For når luften varmes op falder den relative fugtighed på naturlig vis. Jo mere luften udskiftes i kolde perioder, jo lavere vil den relative fugtighed blive.

Med den teoretiske viden, vil det være en fordel at nedsætte luftskiftet til lavest mulig i kolde og absolut tørre perioder. Samtidig kan der anbefales at tilføre fugtighed kontrolleret.

Anbefalet indemiljø

Anbefalingen vil være at holde den relative fugtighed på 50% og en god luftkvalitet på maksimalt 1.000 ppm CO2.

Vent2U arbejder på at opnå høj luftkvalitet alene i respirationszonen. Det betyder at der kan ventileres med mindre luftskifte og alligevel opnå høj luftkvalitet der hvor man trækker vejret. Det betyder også at der affugtes mindre i kolde perioder. Det betyder at der skal tilføres lidt fugt for at opretholde den høje fugtighed.

Energiøkonomisk gevinst med godt helbredssyn

Vent2U systemløsninger har et lavt luftskifte. Et luftskifte der tager højde for lavere luftbårne smitte på et energiøkonomisk godt grundlag. Vent2U har fokuseret på det unikke i luften. Det mest unikke i luften er ilten og CO2, der begge er nødvendige i hele klodens naturlige omsætning af energi.