Specialister designer og vedligeholder indeklima og miljøet bedst.

Ventilation er den første del af dine lungers luftkvalitet, og yderst vigtig for dit helbred og velbehag. Specialister vedligeholder indeklima og miljøet bedst. Derfor er det også vigtigt at der skal fagfolk til at holde dit ventilation i topform. Indemiljøet er kompleks og mange forskellige meninger kommer af den store indflydelse det har på både krop og sjæl.

Ibrugtagning af byggeri

Efter byggeriet er blevet afleveret og ibrugtaget overlades indemiljøet til bygherren og brugerne til sig selv. I bedste fald er der en pedel eller vicevært der kan ændre på temperaturen og justere lidt på luftmængden lokalt og centralt.

“Indemiljøet bør tilpasses menneskets behov for frisk luft og mindre disponeret overfor forureninger. Det er Vent2U´s fokus i samspil med bæredygtighed”

Alle ændringer får konsekvenser for samtlige brugere, med mindre der er tale om individuel styring og kontrol. Det sidste er det dyreste at installere, men paradoksalt nok det bedste og billigste i hele levetiden. Men det er bygherren der betaler for anlægsomkostningerne og brugeren eller lejeren der betaler for driften.

Indeklima

Indeklimaet har mange klager fordi der er stor forskel på hvad der lige er passende for den enkelte lige nu og her, samt hen over årstidernes skiften mellem kolde og varme perioder. Specielt i forbindelse med årstidernes skiften sker der en ændring i indeklimaet.

Vendes miljøet opstår nye utænkte situationer


Lad specialister om miljøet

Specialister vedligeholder indeklimaet og miljøet bedst, basta. Det giver langt større tilfredshed og skåner miljøet for unødige forureninger og klager over indeklimaet. Desværre bliver der sjældent tænkt specialisering ind i byggeriet. Det på baggrund af at det er usynlige parametre, der dog har meget stor betydning for brugernes helbred og faglig kunnen.

Teknisk ansvarlighed

Et eksempel på fejlagtig justering af indeklimaet der ses ofte er følgende:

I efteråret klages der over træk. Den ansvarlig justerer op for temperaturen på ventilationsluften. Det hjælper lige i den situation på det tidspunkt. Den ansvarlige skriver sig det bag øret.

Det går godt i en periode, men så kommer der lignende klager. Der justeres igen en grad op for temperaturen på ventilationen. Det gik godt sidste gang. Efterhånden som klagerne kommer, overtager ventilationen behovet for opvarmning i overgangsfaserne fra sommer til vinter og igen fra vinter til sommer.

Som tiden går, bliver der flere og flere klager over dårligt indeklima. Der opleves store problemer med træk. Nu er indblæsningstemperaturen oppe over rumtemperaturen. Det er på tide at få en specialist ind og justere hele bygningens installationer. Der er ubalance i det tekniske indeklima og der bruges mange kræfter og energi på at lukke klagerne ned.

“Efter byggeriet er blevet afleveret og ibrugtaget overlades indemiljøet til bygherren og brugerne til sig selv. I bedste fald er der en pedel eller vicevært der kan ændre på temperaturen og justere lidt på luftmængden lokalt og centralt”

Citat Lillian Katrine Kofod, CEO Vent2U

Klager over ventilation

Ventilationssystemet bliver en udskældt faktor og til sidst slukkes det. Den første del af dine lunger bliver deaktiveret. Luften bliver tung og meget forbrugt.

Oftes vil en høj indblæsningstemperatur på ventilationssystemet overtage opvarmningsbehovet. Specielt i lavenergihuse. Det fordi der ikke er behov for at tilføre ret meget varme fordi der ikke er noget varmetab. Men der er forskellige bygningsdele og varmeledningsevner i disse. På den måde vil der være områder hvor der er behov for opvarmning, på trods af at der er overskud af varme i hele bygningen. Med en central styring af opvarmningen og fordeling af ventilationen, vil der opstå problemer med indeklimaet. Det er der slet ingen tvivl om.

Energiøkonomiske bygninger

Selv i de mest prisværdige energihuse opstår disse problemer. Ofte opstår de lige fra dag 1. Indreguleringen af de tekniske installationer er gjort for de enkelte fagområder og overlap på indeklimaet har ikke fået den nødvendige attention. Her er det bygherren har opmærksomhed på anlægsomkostningerne og i bedste fald en rådgiver til at sørge for at alle krav og regler er overholdt. Styresystemet til indeklimaet er installeret og der er attention på nedbringelse af energiforbruget. Desværre sker det ofte, at energiforbruget slet ikke stemmer overens med de beregninger der blev lavet i forbindelse med projektering af byggeriet. Nej, der blev ikke taget hensyn til de menneskelige faktorer, hvor hver enkelt person er unik i forbindelse med behov for varme og kulde samt frisk luft, lys og udsyn.

Unikke mennesker kræver unikke løsninger

Hvert menneske er unikt. Behovet for sit eget indemiljø er mere udtalt i lavenergihuse. Her har der været fokus på energioptimering frem for de menneskelige behov.

Mennesket i fokus med de mest basale behov for naturlige midler. Frisk luft uden omsvøg
Vent2U fokuserer på at den største energikilde kommer sikkert frem til dig. Frisk luft direkte frem med mindst mulig opblanding af den forbrugte rumluft. Luft der er behandlet nænsomt og mindst mulig forurenet af omgivelserne, inden den år at komme ned i lungerne. Det er med mennesket som fokus.

Vent2U Solutions

Det er her Vent2U solutions kommer ind. Vent2U fokuserer på at mindske risikoen for at få indemiljøets omgivelser forureninger ned i lungerne.

“Indemiljøet bør tilpasses menneskets behov for frisk luft og mindre disponeret overfor forureninger. Det er Vent2U´s fokus i samspil med bæredygtighed”

Kognitiv velvære med frisk luft
Hjerneaktivitet og større performance med frisk luft

Vent2Learn

Vent2U har allerede markedsført Vent2Learn, der med langt mindre forbrug af både energi, materialer og installationer kan oparbejde en lagdelt zone i klasselokalet. Den lagdelte zone i klasselokalet får tilført udeluft ved hjælp af de specialdesignet indblæsningsarmatur, således luften i respirationshøjde er mindst mulig opblandet med den forbrugte og forurenet luft i lokalet.

Vent2Learn er udviklet uden offentlig støtte og blev klar til marked allerede i 2017. Desværre har bygherre og teknisk ansvarlige i kommunerne ikke været villig i at anvende Vent2Learn. Vent2Learn er det mest innovative ventilationsprincip i nyere tid. Det anvender det princip som Vent2U anvender i alle sine løsninger. Mere personlig udeluft med de kvaliteter som udeluften har for friskhed og mindre forbrugt af andre.

Indemiljøet er langt mere forurenet end udemiljøet

Udemiljøet er forurenet, men du bliver måske overrasket når at indemiljøet er langt mere forurenet. Det er blot usynligt, men har en meget stor effekt på både helbred, komplekse tankevirke og humør. Indenfor både sover, undervises, arbejder og hygger vi os for det meste. Det bliver til mere end 90% af vores liv indenfor. Sæt krav til indemiljøets kvalitet, det gør vi i Vent2U. Vent2U arbejder for at du skal kunne udnytte dit store potentiale ved at gøre dit nærmiljø unikt.

Løsningen ligger lige i luften med Vent2U

Kontakt Vent2U for at få indemiljøet i undervisningslokalet i topform. Det mindsker smitterisiko og giver langt bedre brændstof til hjernen. Mere friskhed i luften der kommer ned i lungerne og hjernen til gode.

Det hele ligger i den her dråbe. Et spejlbillede af verden i en dråbe regnvand. Luftbillede vendt på hoved, giver nye perspektiver