Pust liv og kraft i indemiljøet

Pust liv og kraft i indemiljøet

Vi flytter ind i storbyerne og skaber os et indemiljø. Vi opholder os inde i bygningerne langt det meste af tiden. Til dagligt er det kun når vi flytter os fra en bygning til en anden, at vi opholder os udenfor. I fritiden søger vi ud for at slappe af og nyde naturen. Vi nyder at være en del af naturen og mærke vinden og høre fuglene fløjte.

Vent2U arbejder konstant på at skabe mere liv og kraft i indemiljøet. FOKUS ligger på at skabe et bæredygtigt indemiljø, der tilgodeser dig og hele din hverdag. De tekniske løsninger er blevet udviklet af Lillian Katrine Kofod i samarbejde med KE Fibertec AS og DTU. Det er 2. generation af Personlig Ventilation, dog mere fleksibel og mindre installationer.

Med fokus på at give alle en høj luftkvalitet, er det lykkedes at skabe et godt luftmønster i lokalet. Luften ledes ned til der hvor du trækker vejret, vel og mærke uden at den bliver særligt opblandet med den luft der allerede har været i lokalet i længere tid. Møbler, tæpper, bygningen og de der opholder sig i lokalet påvirker alle den luftkvalitet der opnås i det enkelte rum.

Personlig luft

Der sættes fokus på at du får din helt egen luft, der hvor du trækker vejret. Vi bygger for at sikre et sikkert, godt og stabilt indemiljø. Vi har også bygget luften med ind i bygningen, og den fortyndes med luften udefra. Fortyndingen af rumluften sker ganske naturligt eller ved hjælp af ventilationssystemer. Ved hjælp af et tilstrækkeligt luftskifte med udeluft opnår man en luftkvalitet i indemiljøet afhængig af blandingsforholdet. 100% personlig luft er fuldstændig uopblandet med den brugte rumluft. Med Vent2U´s luftmønster kan man opnå samme % personlig luft med den halve luftmængde. Dette er muligt, da nuværende ventilation udskifter rumluften mere end 100 gange den luftmængde end som der bliver brugt. Det drejer sig om at opnå et luftmønster der giver dig en forholdsvis ufortyndet udeluft.

Læringsmiljø

Med systemløsningen Vent2Learn er der udviklet et ventilationssystem der sikre en høj luftkvalitet i elevernes siddende og stående højde. Systemløsningen indeholder et ventilationssystem med kanaler til transport af luften og et ventilationsaggregat til behandling af luften. På ganske traditionelt vis, udsuges den brugte luft fra klasselokalet og ledes frem til aggregatet, hvor varmen genvindes. Energien fra den udsugede varme luft genanvendes kontrolleret til opvarmning af den kolde udeluft der ledes ind i klasselokalet.

Det er metoden til at blæse luften ind, der er afgørende for opnåelse af personlig luft. Vent2Learn har en meget høj effektivitet for personlig luft, hvorfor der kan anvendes mindre luft til opnåelse af samme resultat for hvilken luftkvalitet du får i dine lunger.

Læringsmiljøet kan blive højere med en god luftkvalitet, det er der slet ikke nogen tvivl om. Trods denne viden, har de fleste klasselokaler en for dårlig luftkvalitet.

Læringsmiljø påvirkes i høj grad af luftkvaliteten

Alle børn har krav på et godt indemiljø

Der er i dag et krav om en luftkvalitet i nybyggede skoler, men ca 80% af nuværende skoler er bygget før end kravet blev indført. Arbejdstilsynet har samme krav til arbejdsmiljøet end som Bygningsreglementet har til klasselokaler i dag.

Hvis der ikke er noget mekanisk ventilationssystem i klasselokalet er der helt sikkert et utilstrækkeligt indemiljø. Meget hurtigt vil luften blive tung og været brugt af alle i lokalet. Endvider vil luften indeholde afgasninger fra malet, limet og farvet overflader samt de afgasninger selve konstruktionen afgiver. Indeluften indenholder optil 10-50 gange mere forurening end udeluften. Indeluften er udeluft der er lukket inde og påvirket af den aktivitet der sker i lokalet.

Vent2Learn

Vent2Learn er et kontrolleret og højeffektivt ventilationssystemer specielt udviklet til optimering af luftkvaliteten i klasselokaler. Vent2Learn er installeret på flere skoler og alle har fået et bedre indeklima og minimeret energiforbruget.

  • understøtter et godt læringsmiljø
  • giver en høj luftkvalitet
  • installationen fylder mindre
  • giver et meget lavt energiforbrug
  • funktionelt designet ventilaitonssystem til det enkelte lokale

Det er de mest udsatte der vil opnå de bedste resultater med Vent2Learn. Med den luftkvalitet der leveres til indånding, bedres den kognitive velvære og viljen til at lære genskabes i højere grad.