Indemiljøet skaber dig

Indemiljø og sundhed

Indemiljø

Indenfor skaber du dit indemiljø gennem mange ting. Inventar, konstruktioner, tæpper og andre mennesker er en del af indemiljøet.

Indemiljøet er en del af dig, du ånder og bevæger dig indenfor næsten hele dagen. Gennem den luft du indånder optager du de luftholdige stoffer. Overraskende for Vent2U optager du også de luftholdige stoffer gennem huden og den tekstil du bærer.

En spændende dag hos Sundhedsstyrelsen mandag d. 23. april 2018 sammen med en flok eksperter indenfor indeklima og sundhed.

Indemiljø er en kompleks størrelse

De ting der omgiver dig indenfor har alle indflydelse på dit velvære og sundhed. Det er en størrelse du ikke helt selv kan tage ansvar for. Bygningen er sammensat af 1.000 vis forskellige komponenter og indrettet med ligeså mange forskellige materialer. Endvidere opholder der sig andre mennesker i nærheden med vidt forskelligt tøj og vaner samt renlighed. Til sidst påvirkes indemiljøet også af temperatur og fugtighed.

Indemiljø
Vi er i indemiljøet langt det meste af vores liv, hvilket ikke er det mest naturlige for vores krop

Alt i alt er indemiljøets kvalitet påvirket af fugt, kemikalier og bio-influenter. Derfor overrasker det ikke Vent2U at indemiljøet er 2 til 10 gange mere forurenet end udeluften.

Effektiv ventilation

Med effektiv ventilation nedsættes luftforureningen i indemiljøet. De mest anvendte ventilationssystemer fortynder rumluften, således nedsættes de forurenede faktorer. Jo højere luftskifte, jo mindre er der tilbage af bygningens forureninger tilbage, ingen tvivl om det.

Problemet med effektivt ventilationssystem er, at det fylder meget i bygningen, bygherre anser det ikke umiddelbart som værditilvækst af bygningen, luft er usynlig, installationen forholdsvis dyr og ofte problematisk. Løsningerne har lige så stille udviklet sig i den rigtige retning, men primært med fokus på at anvende ventilationen med køling for øje.

Ventilation og køling

Når ventilation anvendes som kølende installation i bygningen, opnås ofte en god luftkvalitet, da luftskiftet nødvendigvis skal forhøjes for ikke at skabe trækgener ved lave indblæsningstemperaturer. Dog forekommer der alligevel trækgener grundet mange forskellige hændelser, hvilket jeg ikke vil komme nærmere ind på i denne artikel,  men kan henvise til hertil.

Den gode luftkvalitet gennem et højt luftskifte fjerner dog ikke de interne belastning, men opblander dem med udeluften gennem ventilation.

Vent2U systemløsninger

Vent2U fokuser på at tilføre udeluft konstant til lige netop der hvor du trækker vejret. Vent2U systemløsningerne giver en mere ren udeluft i det område hvor du trækker vejret, således at den luft Vent2U leverer hos dig, fortrænger de stoffer og gasarter der udvikles i indemiljøet. Vent2U arbejder på at skabe et sundt og godt indeklima der både er bedre, billigere, grønnere og mindre end de traditionelle ventilationssystemer.