Indemiljøet skaber dig

Indemiljø og sundhed

Indemiljø

Indenfor skaber du dit indemiljø gennem mange ting. Inventar, konstruktioner, tæpper og andre mennesker er en del af indemiljøet.

Indemiljøet er en del af dig, du ånder og bevæger dig indenfor næsten hele dagen. Gennem den luft du indånder optager du de luftholdige stoffer. Overraskende for Vent2U optager du også de luftholdige stoffer gennem huden og den tekstil du bærer.

En spændende dag hos Sundhedsstyrelsen mandag d. 23. april 2018 sammen med en flok eksperter indenfor indeklima og sundhed.

Indemiljø er en kompleks størrelse

De ting der omgiver dig indenfor har alle indflydelse på dit velvære og sundhed. Det er en størrelse du ikke helt selv kan tage ansvar for. Bygningen er sammensat af 1.000 vis forskellige komponenter og indrettet med ligeså mange forskellige materialer. Endvidere opholder der sig andre mennesker i nærheden med vidt forskelligt tøj og vaner samt renlighed. Til sidst påvirkes indemiljøet også af temperatur og fugtighed.

Indemiljø
Vi er i indemiljøet langt det meste af vores liv, hvilket ikke er det mest naturlige for vores krop

Alt i alt er indemiljøets kvalitet påvirket af fugt, kemikalier og bio-influenter. Derfor overrasker det ikke Vent2U at indemiljøet er 2 til 10 gange mere forurenet end udeluften.

Effektiv ventilation

Med effektiv ventilation nedsættes luftforureningen i indemiljøet. De mest anvendte ventilationssystemer fortynder rumluften, således nedsættes de forurenede faktorer. Jo højere luftskifte, jo mindre er der tilbage af bygningens forureninger tilbage, ingen tvivl om det.

Problemet med effektivt ventilationssystem er, at det fylder meget i bygningen, bygherre anser det ikke umiddelbart som værditilvækst af bygningen, luft er usynlig, installationen forholdsvis dyr og ofte problematisk. Løsningerne har lige så stille udviklet sig i den rigtige retning, men primært med fokus på at anvende ventilationen med køling for øje.

Ventilation og køling

Når ventilation anvendes som kølende installation i bygningen, opnås ofte en god luftkvalitet, da luftskiftet nødvendigvis skal forhøjes for ikke at skabe trækgener ved lave indblæsningstemperaturer. Dog forekommer der alligevel trækgener grundet mange forskellige hændelser, hvilket jeg ikke vil komme nærmere ind på i denne artikel,  men kan henvise til hertil.

Den gode luftkvalitet gennem et højt luftskifte fjerner dog ikke de interne belastning, men opblander dem med udeluften gennem ventilation.

Vent2U systemløsninger

Vent2U fokuser på at tilføre udeluft konstant til lige netop der hvor du trækker vejret. Vent2U systemløsningerne giver en mere ren udeluft i det område hvor du trækker vejret, således at den luft Vent2U leverer hos dig, fortrænger de stoffer og gasarter der udvikles i indemiljøet. Vent2U arbejder på at skabe et sundt og godt indeklima der både er bedre, billigere, grønnere og mindre end de traditionelle ventilationssystemer.

Brugt luft i skolen

Brugt luft uden skoleventilation?

Ballontest viser hvor brugt luften er.

Skoleventilation med eller uden brugt luft. Når vi trækker vejret fortyndes den indåndede luft med den luft vi har brugt. Den luft vi puster ud har et højt indhold af CO2. I lokalet fortyndes og opblandes luften vi har pustet ud med andres brugte luft. Jeg pustede et par balloner op her til morgen på mit kontor og ledte luften ud af dem over en CO2 måler. På kontoret var der 410 ppm og min brugte luft i ballonen viste 2.300 ppm CO2. Nede i mine lunger steg CO2 indholdet til 2.300 ppm med en luftkvalitet i lokalet med meget høj luftkvalitet. En time senere var der 580 ppm på mit kontor, og samme ballontest viste 3.100 ppm. Stigningen i sig selv er ret interessant, men det er temmelig skræmmende at erfare hvilket niveau den 100% brugte luft har af CO2 indhold. Der skal siges, at mit kontor bliver ventileret efter Vent2U princippet.

God luftkvalitet

Udeluft har i dag omkring 400 ppm CO2. Efter en europæisk norm, vil rumluften have følgende kategori ud fra CO2 niveauet:

  1. er under 700 ppm,
  2. er under 800 ppm
  3. er under 1.150 ppm

Skoleventilation

Bygningsreglementet foreskriver skoleventilation svarer til maksimalt 1.000 ppm CO2. Det gælder for nye undervisningslokaler, men ikke for gamle klasselokaler. Arbejdstilsynet foreskriver en luftkvalitet der svarer til maksimalt 0,1% CO2, hvilket kan tolkes som 1.444 ppm CO2.

I et normalt klasselokale uden ventilation, kommer CO2 niveauet hurtigt over 2.300 ppm, og ikke usædvanligt at komme over 3.500 ppm. Det svarer til den luftkvalitet der er i de 2 balloner jeg testede her til morgen. Altså at den luft der hurtigt bliver i klassen, er af den samme CO2 kvalitet end som den luft jeg blæser ind i ballonen. Den luft jeg blæste ind i ballonen er dog af bedre kvalitet end den der opstår i et klasselokal uden ventilation. Dels fordi den luft jeg blæste ind i ballonen kun er brugt af mig, og dels fordi den luft ikke er blandet med de foruerninger der kommer fra den aktivitet der sker i lokalet.

Unik løsning med Vent2Learn

Vent2Learn indblæser luft med ca. 400 ppm ned i den zone hvori man trækker vejret. Vent2Learn tilfører hele tiden den friske luft ind i zonen. Den friske luft ledes ned i zonen uden unødig omrøring, inden du trække den ned i lungerne. I test viser det, at Vent2Learn kan halverer den ventilerede luft, samtidig med at CO2 niveauet ikke forringes i forhold til traditionelle systemer. Luftkvalitet i Vent2Learn er endda af højere kvalitet, da den er mindst mulig forstyrret af de forskellige afgasninger der sker i lokalet. I lokalet afgasses der fra lakeret, malet og rengjordte overflader. Gulvtæpper, tekstiler, planter, dyr og mennesker afgiver støv. Den brugte luft ender i lungerne der fører luften videre til kroppen og  specielt til hjernen.