Klimaforandring – brug luften fornuftigt

Med et overforbrug af energi hæver vi kemien i atmosfæren. Kemien ændre drastisk på klimaet i disse år. Overforbruget skal stoppes og vores atmosfæres balance skal oprettes. Det er nu vi kan gøre en forskel.

CO2 niveau over de sidste 400.000 år

Vand optager i disse år langt den største opvarmning af kloden. Vandet har en stor varmekapacitet og varmeledningsevne. Det er derfor op til 90% af overophedningen sker i havet. Vandtemperaturen ændre sig og det påvirker vores klima drastisk. Der sker store forandringer i temperatur spændingerne og fordampningen af vand, der kan hænge sammen med de store nedbørsmængder og kraftige vinde der opleves på kloden i disse år.

Indemiljøets indflydelse på kognitive trivsel og sundhed


Harvard T.H. Chan School of Public Health Center for Sundhed og SUNY Upstate Medical University 1. undersøgelse med CO2 niveau alene

Kvaliteten af indenmiljøet har stor betydning for vores trivsel, sundhed og kognitiv velvære. I første undersøgelse, The COGfx Indoor En(26.10.2015), fandt forskerne en stærk sammenhæng mellem indendørs miljøkvalitet og kognitiv funktion. http://naturalleader.com/thecogfxstudy/study-2/what-makes-this-study-unique/

Harvard T.H. Chan School of Public Health Center for Sundhed og Det Globale Miljø og SUNY Upstate Medical University 2. undersøgelse (5. oktober 2016)

I 2. undersøgelse, henledte forskerne deres opmærksomhed sig til det holistiske billede og vurderede på, hvordan bygningsfaktorer påvirker kognitive præstationer, overordnede sundhed og velvære for menneskene indenfor i bygningerne.

Over en uge fulgte teamet kvaliteten af indemiljøet og kognitiv funktion af brugerne i 10 bygninger rundt omkring i USA og fandt, at personer i grøncertificerede højtydende bygninger oplevede 26 procent højere kognitive funktionsscorer, sov bedre og rapporterede færre sundhedsmæssige symptomer. De grøncertificerede højtydende bygninger leverer en ventilationsrate der sikre en høj luftkvalitet.

Vent2Learn er et stærkt værktøj til at opnå højere kognitive trivsel og sundhed i undervisningslokaler. https://www.vent2u.dk/hvordan-virker-vent2learn/

Less is more

Innovation er fremtidens værktøj

Effektivisering i bredeste forstand er fremtiden. Det er kun den vej der kan ske nedsættelse af luftforurening og mindske miljøpåvirkningen.

Innovation er fremtidens værktøj, hvor Vent2U allerede er et godt redskab. Vent2U har effektiviseret ventilationen og opnået mere end halvering af energiforbruget. Men det mest interessante er at effektiviseringen viser sig at der bruges mindre materialer til den samme bygning.

Ingen kompromis med bygningens kvaliteter

Det mindre luftskifte med Vent2U giver plads til en lavere byggehøjde uden at gå på kompromis med kvaliteten af bygningen. Fremtidens værktøjskasse bruges effektivt, hvor LESS IS MORE er anvendt i Vent2U.

Se også her: https://ing.dk/artikel/byggematerialer-belaster-klimaet-mere-end-opvarmning-205985

Teknikrummet og kanalsystemet fylder mindre og gør plads til bedre udnyttelse af både kvadratmeter og byggehøjden.

Højere grad af sundhed i bygningen med Vent2U

Den effektive metode til bedre luftkvalitet giver højere grad af sundhed. Der opnås endvidere lavere smitte når man ikke deler den samme luft.

Ikke smitte sygedomme reduceres når Vent2U holder forureninger fra indemiljøet væk fra dine indåndinger. Formaldehyder, tylen, parabener mm.

Trods stor energibesparelse er den kun en sidegevinst.

Der er så meget at hente ved at effektivisere, at energibesparelser bliver sidegevinster. Det er der vi er kommet til nu, når de lavthængende energibesparelser er høstet. Det er de intelligente løsninger der kommer frem. Det er her hvor Vent2U er blevet til.

FN´s Verdensmål gennem innovation og funktionalitet.

Innovation og funktionalitet med kendskab til de tekniske løsninger bliver fremtidens redskaber til at få FN”S verdensmål til at lykkedes.

Hvad er vigtigt for Vent2U?

Vent2U arbejder bevist med effektivisering og sat behovet øverst.

Hvor kommer innovationen fra?

Hvorfor skal vi have luft? Hvad bruger vi luft til? Hvor kommer luften fra? Hvad kan gøre luften bedre? Kan luften samarbejde med andre gode naturlige behov? Hvorfor overhoved interessere sig for menneskets sundhed og trivsel? Det er spørgsmål der sætter gang i Vent2U´s fremtidige værktøj og skaffer dig fremtidens ventilationssystemer. Innovation er fremtidens værktøj, brug det fornuftigt.

Behovet for hvad vi som mennesker har brug for, når vi ønsker at leve et godt liv. Vi lever i en verden der er menneskeskabt og opholder os for det meste indenfor. Vi sover, arbejder, uddanner og hygger os indenfor. For at skabe et bedre liv bygger vi et indeliv, hvor Vent2U vil være en vigtig brik i dine omgivelser.

Vent2U er luft, frisk luft vel og mærke. Luft der ikke er blevet brugt allerede, eller har været i nærheden af de forurenende faktorer inde i bygningen. Det betyder, at omgivelserne får mindre indflydelse på din krop når Vent2U er en del af den bygning du opholder dig i.

Vent2Work på kontoret i Resiliens House i Vejle

Frisk luft ført ved 6 arbejdspladser i Resiliens House i Vejle.
Vent2U´s kontor har 2 arbejdspladser med Vent2Work

Vent2Work

Da Resiliens House blev bygget fik Vent2U mulighed for at installere Vent2Work i 2 af lejemålene på Lysholt Alle 8, 7100 Vejle.

Vent2U stod selv for installeringen og indreguleringen. Bygherren fik lidt mindre omkostninger, da Vent2U selv stod for at installere systemløsning efter zonespjæld til de 2 lejemål.

Det traditionelle ventilationssystem er dimensioneret til at køle bygningen ned og derfor indreguleret med mindste og maksimale luftmængder i hvert lejemål. Derfor har det været nødvendigt at installere baggrunds ventilering i de 2 lejemål, da den ventilerede luftmængde er meget højere end den luftmængde der er behov for med Vent2Work.

Køling med ventilering

Når man vælger at køle gennem ventilering, er det nødvendigt at ventilerer med en forholdsvis høj luftmængde. Det for ikke at skulle indblæse meget kold luft og opnå trækgener denne vej. Endvidere skal der med de valgte løsninger være et mindste luftskifte, for ellers vil det også skabe trækgener gennem drop af indblæsningsluften.

Alt i alt er der mere end dobbelt så meget luft på de 2 lejemål end Vent2Work kræver for at opnå personlig frisk luft ved skrivebordet. Det har været nødvendigt fordi der er valgt at temperere gennem ventilation.

Frisk luft med nedsat luftskifte i opvarmningsperioden

I opvarmningsperioden er der ikke behov for det høje luftskifte i Vent2Work lejemålene. Der lukkes for baggrunds ventilering samtidig med at luftmængden nedsættes til en konstant lav luftmængde. Det giver en høj luftkvalitet og en god komfort i de 2 lejemål. Det kræver selvfølgelig at der er styr på opvarmningen.

Vent2Work luftskifte er lavt og fugtigheden udtørres ikke så meget som hvis der var et normalt luftskifte. Det sker fordi den kolde udeluft ikke indeholder ret meget vanddampe og når man har forøget luftskiftet i de kolde perioder, vil der ske en større udtørring af bygningen end hvis man holder det lave luftskifte som Vent2Work har brug for.

Vent2Work luftskifte året rundt

For at holde det lave luftskifte året rundt, vil det være nødvendigt at køle på anden vis. Luft er en dårlig varmeleder. Den dårlige varmeledning gør det energiøkonomisk dyrt at anvende ventilationen til tempereringen. Luft har en varmeledningsevne der er mere end 3500 gange dårligere end vand. Det betyder at der skal 3500 gange mere luft til at køle med end med vand. Derfor bør man fravælge ventilationen til nedkøling og evt. vælge vandbåret kølesystemer.

Resiliens House valgte at lave traditionel ventilation med køling. Det betyder, at det fortsat er dyrt at ventilere kontorbygningen. Hvis man havde valgt at installere vandbårne kølesystemer, ville det have betydet mindre installationer hele vejen rundt. Eksempelvis vil der i dimensioneringstilfældet være et betydeligt fald i nødvendig kapacitet. Energiforbruget kan der ikke regnes på, da det drejer sig om hvilken belastning bygningen har. Dels hvor meget forår/efterårs sollys der er og hvor mange mennesker der er, dels hvilke øvrige varmekilder der installeres i lokalerne.

Vent2Learn forbedre indemiljøet markant i Højboskolen med AT anmærkning

Vent2Learn velegnet til renovering på skoler med dårligt indemiljø

Velegnet systemløsning til renovering af indemiljøet på en bæredygtig måde med Vent2Learn. Med mindre luftskifte og styring af luftstrømningerne med Vent2Learn er det muligt at få et sundere indemiljø med mindre energiforbrug og lidt plads til installationerne.

Arbejdstilsynet lavede påbud om udbedring af dårligt indeklima på skolen og Vent2Learn blev installeret til at løse opgaven bæredygtigt

FN Verdensmål nr 4 understøtter Vent2Learn ved at nære talentet med frisk luft og derved forbedre uddannelsen

Arbejdstilsynets påbud blev til et godt indemiljø

Hørning Skolen fik påbud om at udbedre et dårlige indeklima i 4 klasselokaler. Det blev starten på renovering af indemiljøet med Vent2Learn i 4 klasselokaler. Der er forberedt til at udvide til øvrige 4-5 klasselokaler.

Renoveringen foregik i sommeren 2017, således at der ved skolestart 2017/18 var et godt indemiljø i klasselokalerne. Der var sat udsugning i de respektive klasselokaler, der blev tændt i frikvartererne, men det var kun en nødløsning indtil de fandt frem til Vent2Learn systemløsning.

Elever og lærerne glad for det gode indemiljø

De 4 klasser blev så glade for Vent2Learn, at da de skulle flytte efter første halve skoleår, blev de kede af det. Som en af lærerne siger det, er indemiljøet blevet dejligt efter Vent2Learn er installeret. Hun udtalte, at hun ikke selv skulle gøre noget aktivt for at have det behageligt i disse klasselokaler og at hun ikke blev tung i hovedet i de timer hun underviste i herinde. Selv en af eleverne udtalte sig til Vent2U, at vi var nogle helte der gjorde så mange glade.

Velegnet til renovering og ombygning

Vent2Learn fylder ikke så meget i bygningen og er derfor mere velegnet til renoveringsopgaver end andre systemer. Specielt når der er tale om at der aldrig har været ventilation i bygningen er Vent2Learn et godt valg.

Højboskolen i Hørning
Tekstilbaseret indblæsningsposer designet til det enkelte lokale i afhængighed af belastningen. Luften fordeles jævnt og ledes ned i næsehøjden inden den bliver opblandet med den gamle rumluft. God luftkvalitet fremmer talentudviklingen

Anvender mindre luft og fylder derfor mindre

Hvis der er ventilation i bygningen, men der trænger til renovering, er Vent2Learn et rigtig godt energiøkonomisk valg. Ikke kun at man kan genbruge kanalsystemet og måske også det ventilationsaggregat der ellers er for småt. Med enkelte tiltag kan luftkvaliteten i klasselokalet blive bedre og energiforbruget mindskes samtidig med. Det er dog vigtigt at det er med fokus på sundheden i bygningen der skal etableres kontrolleret ventilation i energitætte bygninger.