Luftforureningen over Danmark

Indeluften er gammel udeluft, der yderligere er påvirket af de belastninger, mennesket, inventar og bygninger giver.

Rumluften vil være mere belastet end udeluften, med mindre der indbygges luftrensende egenskaber i rummet eller den systemløsning, der ventilerer rummet. Her har det valgte ventilationsprincip også stor indflydelse. Vent2Learn blandes mindre med den belastede brugte rumluft og bidrager til, at man indånder bedre luft.

Find den estimerede luftforurening på adresseniveau ved at bruge Nationalcenter for energi og miljøs program: http://lpdv.spatialsuite.dk/spatialmap