Ballontest for talenter

Varm brugt luft sætter ord på betydningen for frisk luft

Brugt luft er i høj kurs i skolerne, hvor man oftest deler den samme indendøres luft.

Prøv denne test i biografen, teateret eller på kontoret næste gang I gør noget sammen med 15-30 andre spændende mennesker. Det kan give dig en fornemmelse af hvad det er vores børn bliver udsat for i klasselokalet uden effektivt mekanisk ventilation.

Samme indsigt i det nye skoleår med en månede mere undervisning

Skolerne er lige startet efter en lang og god sommerferie. Børnene glæder sig til at lærer nyt og spændende. Men vidste du, at klasser der undervises i lokaler uden effektiv ventilation, burde være startet undervisningen for en månede siden. Så kan de i det nye skoleår, nå at få den samme indsigt, som de der undervises i et velventileret lokale. Det uden at tage den større risiko for sygefravær med i beregningen.

Åbne vinduet og få frisk luft ind i klasselokalet

Det vil ikke være tilstrækkeligt at åbne vinduet. Eller jo hvis der kan skabes gennemtræk og det står åbent hele året rundt. Men det kan det desværre ikke, det vil give stort sygefravær med de trækgener det skaber. Endvidere vil hele investeringen i energibesparelser ryge på gulvet. Mange års investeringer i korte tilbagebetalingstider bliver tabt.

Eneste tekniske løsning

Den eneste tekniske løsning i klasse lokalerne vil være at etablere et effektivt mekanisk ventilationssystem. Med et effektivt ventilationssystem, vil der sikres en korrekt luftkvalitet uden at gøre investeringerne i energibesparelser ryger på gulvet og at der ikke opstår sundhedsskadelige situationer.

Vent2Learn

Vent2Learn er det mest effektive ventilationssystem til at skabe høj luftkvalitet i klasselokaler. Vent2Learn fylder endda mindre og anvender langt mindre energi end andre effektive og traditionelle ventilationssystemer.

Vent2Learn er special udviklet til netop klasselokaler og det unikke i løsningen ligger i, at luften bliver ledt ned i den zone hvori man trækker vejret. Det vel at mærke inden den når at blive brugt af andre eller opblandet med den øvrige luftforurening der er indenfor alle steder.