CO2 niveauet og intelligente kompetencer

Undersøgelser fra Harvard T.H. Chan School of Public Health Center for Sundhed og Global Environment, SUNY Upstate Medical University og Syracuse University har fundet frem til, at alene nedsættelse af CO2-niveau forbedre  menneskets intelligente væsentligt i en kognitiv funktionstest (SMS-test).

Skaf mere naturlig frisk luft i klasselokalet og vidensmassen vil stige
Når CO2 niveauet bliver sænket, vil brugen af informationer stige voldsomt.

Kontormiljø og kognitive egenskaber

Derudover viser det sig, at folk i kontormiljøer med de lave CO2-niveauer scorer højere point i den kognitive funktionstest, end de folk der arbejder i kontormiljøer med højere CO2-niveau. Hjernens udnyttelse af kompetencer hænger signifikant sammen med luftens CO2-niveau.

Undervisning indenfor, og luftens kvalitet i undervisningslokalet og på kontoret har stor indflydelse på hele dagen og resultaterne. Det er der slet ingen tvivl om. Det drejer sig om at vi som mennesker omgives af de mest naturlige ting. Luften er den mest naturlige anvendte ting. Vi bruger 25-30 kg luft hver dag.

Hvad er CO2 niveau

CO2 niveauet på udeluft ligger omkring 400 ppm. Niveauet indenfor fortæller også hvor meget rumluften er belastet. Gennem luftskifte sænkes belastningerne og CO2 niveauet. Når der ventileres mere, vil rumluften også blive fortyndet mere af de forurening det indendørs miljø tilfører rumluften.

Før end 1970 lå CO2 niveauet på udeluft under 200 ppm. Der fokuseres på at nedbringe CO2 udslippet for at skåne miljøpåvirkningerne. Det er der stor forståelse for. Når vi opholder os i belastede klasselokaler kommer CO2 niveauet hurtigt op over 2.800 ppm. Der går typisk 15-20 minutter fra et klasselokale har frisk luft til at det kommer op over 2.800 ppm i en klasse hvor der ikke ventileres. For at skåne mennesket bør der skabes effektive ventilationssystemer.

Find mere på hjemmesiden: http://naturalleader.com/thecogfxstudy/