Indeklima og ventilation

I et godt indeklima tagers der højde for aktivitetsniveauet i lokalet.

Ventilation er en nødvendighed, når der tales om et optimalt indeklima. Mange parametre er med til at påvirke indeklimaet. Figuren nedenfor viser de basale parametre, der skal tages hensyn til, når der skal opnås komfort. Det er nødvendigt at analysere hvert enkelt lokale for at tilgodese den aktivitet, der foregår.

Analysen danner grundlag for at designe indeklimaet i hvert lokale, Hvis den enkelte person tilgodeses, vil det være optimalt. Vent2U tilgodeser personrne med en friskhed af personlig luft.

 

Indeklima

Indeklimaets mange påvirkninger, der har indbyrdes indflydelse på hinanden. God ventilation kan være med til at stabilisere en del af komforten. Dog er det nødvendigt, at bygningen også har gode fysiske og termiske forhold, for at der kan skabes det optimale indeklima.

Ventilation anvendes til både køling og luftkvalitet. Med den energioptimerede udvikling bygningerne har haft med større tæthed og isolering, er det blevet sværere at komme af med varmen. Det er blevet nødvendigt at etablere køling i større grad end tidligere.

Ventilation har udviklet sig i takt med byggeriet til at håndtere det stigende kølebehov, hvilket har betydet, at indblæsningen er blevet udviklet til at håndtere større luftmængder og/eller større temperaturdifferens. Udviklingen har taget afsæt i historikken omkring byggeriet. I dag betragtes ventilation værende for dyrt både i installation og drift. Derfor er der behov for at tænke innovativt for at finde løsninger, der kan sænke omkostningerne uden at forringe indeklimaet.

Med det kendskab der er til indeklimaets påvirkninger på menneskernes aktiviteter, har Vent2U taget afsæt i behovet for udeluften indendøre. Vent2U kan designe et luftmønster i lokalet der både forhøjer luftkvaliteten og sundhed i bygningen på trods af lavere omkostninger.